Přeskočit na obsah
Home » Blog » Budoucnost AI

Budoucnost AI

Seznam AI appek pro tvorbu

Ahoj všichni. Při procházení internetu jsem našel seznam nástrojů umělé inteligence.

Co můžeme očekávat v příštích 3-5 letech? Úplnou změnu obchodního myšlení.
Společnosti si uvědomí, že mohou tyto nástroje umělé inteligence využít a stát se ziskovějšími. Výsledkem bude, že firmy budou propouštět zaměstnance, které lze nahradit AI. Méně fixních nákladů a větší efektivita. Přežijí ti zaměstnanci, kteří dokážou tyto znalosti využít a přinést firmě hodnotu.

Očekávejte pracovní místa, kde zaměstnanci budou muset mít základní znalosti v mnoha oblastech a efektivně využívat umělou inteligenci k vytváření větší hodnoty. Dnes existují lidé, kteří se věnují pouze jednomu aspektu, například webovým stránkám, webovým editorům, copywriterům, editorům fotografií atd.
Věřím, že tam, kde jsou dnes potřeba tři různé pozice, bude v budoucnu potřeba jedna, která bude podobnou práci vykonávat s pomocí AI.

Proč by tomu tak mělo být? Protože to bude pro společnost mnohem levnější, zatímco výsledky budou podobné nebo stejné. Jen jedním příkladem může být deepl translate, který často dělá lepší překlady než kdokoli jiný. (Já sám btw projíždím texty přes Deepl, abych vypiloval své výrazy). wow…
A teď si vezměte příklad deepl a aplikujte ho v jiných oblastech.

Co se týče malých podniků, startupů a freelancerů: využití AI jim pomůže efektivně řídit náklady, provozovat malé podniky bez dalších nákladů, protože nebudou mít tolik zaměstnanců jako v minulosti. Využití AI bude velmi přínosné a bude méně potřeba specializovaných pozic v oblasti webdesignu, videoobsahu, úpravy fotografií, copywritingu atd.

Osobně vedu vlastní společnost od roku 2010 a vidím velký rozdíl a změnu.
Dříve jsme potřebovali jednoho zaměstnance na střih videa, jednoho na webové stránky, jednoho na úpravu fotografií, jednoho na tvorbu obsahu atd….. Dnes s pomocí umělé inteligence zvládne vše jeden člověk. Rozdíl je v tom, že dříve jsme potřebovali jednotlivce s perfektními dovednostmi ve svém „niche“. Dnes potřebujeme jednoho člověka, který rozumí všemu, ale jen trochu. Zbytek může dělat AI a aplikace. Ten člověk to musí zkontrolovat, umět pochopit, že obsah, webový kód nebo informace jsou správné, a pokud ne, umět je upravit.
Obrovská změna pro ziskovější provoz firmy.

Je důležité zmínit, že manuální dovednosti a manuální práce budou mít stabilnější pracovní prostředí. To je segment trhu, kde nelze lidi nahradit. Alespoň já to v příštích 10 letech nevidím.
Tím nemám na mysli jednoduché manuální práce, jako je přesouvání balíků od jednoho pásu k druhému, ale manuální dovednosti, jako je truhlář, malíř, lékař, zubař, zdravotní sestra atd…

Několik myšlenek o budoucích dovednostech:

 • Možnost 1: nabídka služby/produktu, který je zcela offline. Není to snadné, ale je to proveditelné.
 • Možnost 2: naučte se kombinovat a využívat aplikace a umělou inteligenci. Na trhu bude nápor na zaměstnávání lidí, kteří z toho budou schopni vytěžit maximum a přinést firmě hodnotu.
 • Možnost 3: Nabídka komplexnější služby. Například zkušenosti s efektivním vedením podniku. Něco, co vyžaduje vaše životní zkušenosti, vaše vzestupy a pády při hledání správné cesty. To může různým lidem ušetřit spoustu času a peněz.

Neváhejte se vyjádřit a napsat mi otázky, nápady, vaše myšlenkové pochody.

Zde je markdown ze seznamu AI TOOL Master, na který je odkazováno a který je zmíněn výše.

AI Tool Master List

Audio Editing

 1. Krisp
 2. Adobe Podcast
 3. Beatoven.ai
 4. Audio Strip
 5. Voicemod
 6. Cleanvoice AI
 7. Podcastle
 8. Altered

Avatars

 1. Profile Picture AI
 2. Avatar AI
 3. Lensa
 4. Xpression Camera
 5. Reface AI
 6. AnimeAI
 7. Avatarify
 8. AI Roguelite
 9. LiveReacting AI
 10. In3D
 11. HairstyleAI
 12. Inworld
 13. Digirama
 14. Unrealme
 15. PhotoAI
 16. Character AI
 17. NeuralStudio
 18. Arti.pics
 19. Theoasis
 20. Gemsouls
 21. Ready Player Me
 22. PictoDream
 23. Beb.ai
 24. AI Time Machine
 25. Hairgen AI
 26. Vana Portrait
 27. DreamPic.AI

Code Assistant

 1. Replit
 2. AutoRegex
 3. Amazon CodeWhisperer
 4. Tabnine
 5. Copilot
 6. AI CLI
 7. Codeium
 8. Lookup
 9. Duino Code Generator
 10. Kodezi ai
 11. Maverick
 12. Buildt
 13. BlackBox AI
 14. Spellbox
 15. CodeGeeX
 16. Cheat Layer
 17. AskCodi
 18. Programminghelper
 19. CodeAssist
 20. Fig AI
 21. Mutable
 22. Clippy AI
 23. Continual
 24. Stenography
 25. WhatTheDiff
 26. Hey, Github!
 27. CodeSquire

Copywriting

 1. Adcreative.ai
 2. Writesonic
 3. Copy.ai
 4. Rytr
 5. Copymatic
 6. CopyMonkey
 7. Peppertype.ai
 8. Jasper
 9. Hypotenuse ai
 10. WiziShop
 11. Ocoya
 12. Creator AI
 13. ParagraphAI
 14. Eilla AI
 15. Contents
 16. Cowriter
 17. ArticleForge
 18. Unbound
 19. Copysmith
 20. Typli
 21. Lek
 22. Anyword
 23. HelloScribe
 24. Simplified
 25. Easy-Peasy.AI
 26. unbounce
 27. texti
 28. Daydrm.ai
 29. Closers Copy
 30. VEG3
 31. Botowski
 32. Go Charlie
 33. Digital First AI
 34. Bertha.ai

Customer Support

 1. echowin
 2. Ebi.Ai
 3. Tiledesk
 4. Regie
 5. Adobe Sensei
 6. Maya
 7. Cohere
 8. Harvey
 9. Typewise
 10. Forethought
 11. Quickchat
 12. Vee
 13. viable
 14. Puzzle
 15. Kaizan
 16. Delve
 17. Xokind
 18. Kore.ai
 19. Poly.ai
 20. BotDistrikt

Design Assistant

 1. Flair AI
 2. Autodraw
 3. Microsoft Designer
 4. CandyIcons
 5. Befunky
 6. Booth AI
 7. Illustroke
 8. AIGraphics
 9. Rosebud
 10. Designify
 11. Patterned AI
 12. IllostrationAI
 13. AI2image
 14. Unbound
 15. StockImg AI
 16. Dimensions
 17. Vizcom
 18. Hotpot.ai
 19. Pictorial
 20. Clipdrop
 21. Pattern Maker AI
 22. RocketAI
 23. Pinegraph
 24. Designs AI
 25. Diagram
 26. Clickable
 27. Uizard
 28. Photoroom
 29. Magician (Figma)

Developer Tools

 1. AutoRegex
 2. Amazon CodeWhisperer
 3. Teachable Machine
 4. Stable Diffusion
 5. Rtutor
 6. AI CLI
 7. Valyr
 8. Shaped
 9. Retune
 10. PromptLayer
 11. Bria
 12. Nuclia
 13. Chatbotkit
 14. GptDuck
 15. Buildt
 16. HTTPie AI
 17. Textomap
 18. Convai
 19. Riku.ai
 20. Mintlify
 21. GPUX.AI
 22. Lightning AI
 23. Amper
 24. Tinq.ai-NLP API
 25. Pipeline AI
 26. Liner.ai
 27. Whisper
 28. SyntheticAldata
 29. Shumai(Meta)
 30. Moonbeam Exchange
 31. RunPod
 32. Stenography
 33. Dust
 34. CSM

Education Assistant

 1. ELI5
 2. LiveReacting AI
 3. Yip
 4. Caktus
 5. MindSmith
 6. Scholarcy
 7. TutorAI
 8. Quizgecko

Email Assistant

 1. HoppyCopy
 2. Rytr
 3. Robin
 4. ChatGPT Writer
 5. Instantly
 6. Quicklines
 7. Mentioned
 8. PolitePost
 9. Reply.io
 10. Ipso AI
 11. Regie
 12. ParagraphAI
 13. Magicreach
 14. Warmer.ai
 15. Ortto
 16. Creatext
 17. Lavender
 18. SuperReply
 19. DraftLab
 20. Smartwriter
 21. Postaga
 22. GETitOUT
 23. Luna
 24. Outplayhq
 25. Wordhero
 26. Ellie
 27. MateAI
 28. Pipl.ai

Experiments

 1. AI Experiments
 2. Talk To Books
 3. Ask My Book
 4. Alethea

Fashion

 1. VisualHound
 2. Botika
 3. Cala
 4. FashionAdvisorAI

Fun Tools

 1. ELI5
 2. Talk to Books
 3. MovieToEmoji
 4. Hello History
 5. Context
 6. Unreal Meal
 7. Reface AI
 8. Anypod
 9. PlaylistAI
 10. AnimeAI
 11. Neural Canvas
 12. RestorePhotos
 13. Steno
 14. PolitePost
 15. AskThee
 16. AskNow
 17. Nostalgia Photo
 18. Find Your Next Book
 19. HairstyleAI
 20. Rosebud
 21. Jokelub
 22. Supermeme.ai
 23. BlackInk
 24. Voicemod
 25. Santa AI
 26. JustLearn
 27. Character AI
 28. Tweet Emote
 29. Tattoos AI
 30. FakeYou
 31. AI Time Machine
 32. Chai

Gaming

 1. AI Roguelite
 2. In3D
 3. GGPredict
 4. Hexagram
 5. LitRPG Adventures
 6. Inworld
 7. Leonardo.Ai
 8. Playstrict
 9. The Simulation
 10. Opus
 11. EndlessVN
 12. PICLY: AI generated spot the difference
 13. AI Careers
 14. Ready Player Me
 15. TutorAI
 16. AIDungeon
 17. Chai
 18. Luma AI
 19. Scenario

General Writing

 1. Glasp
 2. Notion AI
 3. Frase
 4. Grammarly
 5. Detect GPT
 6. Penelope AI
 7. Corrector App
 8. Upcat
 9. Elephas
 10. typly
 11. Maester.app
 12. DREAM.page
 13. ParagraphAI
 14. Othersideai
 15. Redacta.me
 16. Wordtune
 17. Tinq.ai-NLP API
 18. WordAI
 19. HelloScribe
 20. CaliberAI
 21. LuciaAI
 22. Proposal Genie
 23. Sudowrite
 24. Writely
 25. AlDuh
 26. LanguageTool
 27. WebCopilot
 28. Text Generator Plugin
 29. Compose
 30. HandyPlugins
 31. nichess
 32. SmartScribe
 33. Writewithlaika
 34. Lex
 35. Quasi

Gift Ideas

 1. Suggest Gift
 2. Cool Gift Ideas
 3. Elf Help
 4. Santa AI
 5. Gifts Genie
 6. Giftastic.ai

Healthcare

 1. Whisper AI
 2. Cradle

Human Resources

 1. GeniusReview
 2. SwagAI
 3. Upcat
 4. Ferret
 5. Write Me A Cover Letter
 6. Moveworks
 7. Dost
 8. Autumn AI
 9. Qatalog
 10. Proposal Genie
 11. AI Careers
 12. Kore.ai
 13. JobtitlesAI
 14. Resume Worded
 15. HireYaY

Image Editing

 1. Palette.fm
 2. Erase.bg
 3. Astria
 4. Green Screen AI
 5. Befunky
 6. RestorePhotos
 7. Bria
 8. Nostalgia Photo
 9. AI. Image Enlarger
 10. Let’s Enhance
 11. QuickTools by Picsart
 12. Al Picasso
 13. Evoto AI
 14. Visio Studio
 15. Topaz Photo AI
 16. Hama-Image Editing
 17. Bg.Eraser
 18. Perfectly Clear Video
 19. RocketAI
 20. Getimg.ai
 21. Radiant Photo
 22. Remove.bg
 23. Photoroom
 24. Magic Eraser

Image Generator

 1. Flair AI
 2. Craiyon
 3. DallE-2
 4. Pollinations
 5. Stable Diffusion
 6. Stable Horde
 7. Canva Text to Image
 8. Generated Photos
 9. Bright Eye
 10. BlueWillow
 11. Booth AI
 12. Artssy
 13. Roll Art Die
 14. Nijijourney
 15. Eilla AI
 16. Xno.ai
 17. Stylized
 18. Imgcreator
 19. Soreal.AI Studio
 20. Stock AI
 21. Hotpot.ai
 22. Enterpix
 23. Getalpaca
 24. Diffusion Land
 25. RocketAI
 26. Aragon-Image Generation
 27. Getimg.ai
 28. Go Charlie
 29. Dreamer

Legal Assistant

 1. DoNotPay
 2. Ferret
 3. Detangle.ai
 4. Legal Robot
 5. Activazon
 6. Casetext
 7. Spellbook

Life Assistant

 1. Apple Books
 2. Rewind AI
 3. Replika
 4. Prodigy AI
 5. Elektrif AI
 6. PlaylistAI
 7. Ferret
 8. Write Me A Cover Letter
 9. Find Your Next Book
 10. TinyWow
 11. Circle Labs
 12. BlackInk
 13. JustLearn
 14. Caktus
 15. AI Trip Planner
 16. Thekeys
 17. Reggi
 18. Looria
 19. Resume Worded

Logo Generator

 1. Looka
 2. Namecheap Logo Maker
 3. Make Logo AI
 4. Designs AI
 5. Brandmark

Low-code/No-code

 1. Browse AI
 2. Softr Studio
 3. Roboflow
 4. Teachable Machine
 5. Felvin
 6. Brancher AI
 7. Bardeen AI
 8. Retune
 9. Tiledesk
 10. Chatbotkit
 11. Sitekick
 12. Durable
 13. Kinetix
 14. Riku.ai
 15. Zevi.ai
 16. Mutiny
 17. Symanto Text Insights
 18. Lightning AI
 19. Seek
 20. Build AI
 21. Cogniflow
 22. Viable
 23. Liner.ai
 24. Lobe
 25. Mutable
 26. Nanonets
 27. Axiom
 28. 10Web
 29. Monitaur
 30. Debuild
 31. Teleporthq
 32. Durable AI
 33. VWO
 34. Neon AI
 35. Dust
 36. Robovision.ai
 37. AI Surge Cloud

Memory

 1. Glasp
 2. Rewind AI
 3. Heyday
 4. Mem.ai
 5. Personal.ai

Music

 1. Riffusion
 2. Boomy
 3. Pollinations
 4. Harmonai
 5. Endel
 6. Natural Language Playlist
 7. Beatoven.ai
 8. Emergent Drums
 9. Open Voice OS
 10. Pop2Piano
 11. Soundful
 12. Amper
 13. Sonify
 14. Daft Art
 15. Quasi
 16. Songtell

Paraphraser

 1. Quillbot Paraphraser
 2. Penelope AI
 3. WordAI
 4. Bearly
 5. Paraphraser
 6. WordfixerBot
 7. LuciaAI
 8. Writely
 9. Language Tool
 10. Rephrasely

Personalized Videos

 1. Vidyo
 2. Maverick
 3. Bhuman
 4. Colossyan
 5. Windsor
 6. InVideo
 7. Rephrase
 8. Tavus

Productivity

 1. Krisp
 2. ChatGPT
 3. Rewind AI
 4. Notion AI
 5. Noty.ai
 6. ChatGPT Writer
 7. Whisper Memos
 8. fireflies.ai
 9. Alfred
 10. Albus
 11. ChatGPT Chrome Extension
 12. Merlin
 13. Oracle
 14. Bright Eye
 15. Slides AI
 16. Rationale
 17. FlowGPT
 18. Supernormal
 19. Ipso AI
 20. TinyWow
 21. typly
 22. Maester.app
 23. Adobe Sensei
 24. SummerEyes
 25. Cogniflow
 26. Xembly
 27. Reclaim AI
 28. Mem.ai
 29. Nanonets
 30. Otter AI
 31. Puzzle
 32. Qatalog
 33. texti
 34. Marketplan
 35. Glean
 36. Enzyme
 37. Text Generator Plugin
 38. Scale
 39. Personal.ai
 40. DeepL

Prompts

 1. Public Prompts
 2. PromptBase
 3. Promptist
 4. PromtBox
 5. PromptLayer
 6. Eye for Al
 7. Pyttipanna
 8. Jrnylist
 9. Openart
 10. PromptHero
 11. Img2prompt
 12. Krea
 13. Dallelist

Real Estate

 1. InteriorAI
 2. CoolAlid
 3. Maket
 4. AI Room Planner
 5. GetFloorPlan

Research

 1. WolframAlpha
 2. Socratic by Google
 3. Podcast
 4. Summate
 5. Perplexity AI
 6. Consensus
 7. Adept
 8. Cradle
 9. Elicit
 10. Galactica
 11. Scispace
 12. Scholarcy

Resources

 1. fast.ai
 2. AI Experiments
 3. Phraser
 4. FlowGPT
 5. AI Art Apps Database
 6. The AI Times
 7. ML news

Sales

 1. Robin
 2. Instantly
 3. Quicklines
 4. MarbleFlows
 5. Reply.io
 6. Cresta
 7. Regie
 8. Harvey
 9. Typewise
 10. Quickchat
 11. Warmer.ai
 12. Infranodus
 13. Ortto
 14. Creatext
 15. Lavender
 16. Smartwriter
 17. Klaviyo SMS Assistant
 18. Postaga
 19. GETitOUT
 20. Marketplan
 21. Industrial Data Labs
 22. Waymark
 23. Delve
 24. Usetwain
 25. Luna
 26. Outplayhq
 27. Omneky
 28. Xokind
 29. MateAI
 30. Pipl.ai

Search Engine

 1. Andi
 2. NeevaAI
 3. ChatGPT
 4. Playground AI
 5. Civitai
 6. Context
 7. PromptBase
 8. Generated Photos
 9. Fireflies.ai
 10. ChatGPT Chrome Extension
 11. Kailua Labs
 12. Anypod
 13. One More AI
 14. Imaiger
 15. Shaped
 16. Everypixel
 17. Steno
 18. Bria
 19. Nuclia
 20. ArtHub
 21. Nyx
 22. Rosebud
 23. Zevi.ai
 24. You
 25. Lexica
 26. Algolia
 27. Perplexity AI
 28. Consensus
 29. Openart
 30. PromptHero
 31. Dreamsands
 32. Stock AI
 33. Krea
 34. Enterpix
 35. Mage
 36. Libraire
 37. Casetext
 38. Glean
 39. Looria
 40. Explore AI
 41. Dream Up (Deviant Art)

SEO

 1. Writesonic
 2. LongShot
 3. Moonbeam
 4. Vidlq
 5. Copymatic
 6. Detect GPT
 7. Jenni
 8. Mentioned
 9. Genie AI
 10. Keywrds.ai
 11. SEO GPT
 12. AI-Writer
 13. Writey AI
 14. Letterdrop
 15. Eilla AI
 16. BrameWork
 17. ArticleForge
 18. Thundercontent
 19. Katteb
 20. Typli
 21. Compar
 22. Topicmojo
 23. Neuronwriter
 24. Word Spinner
 25. Writer
 26. Spinewriter
 27. Kafkai
 28. Closers Copy
 29. growthbar
 30. CTRify
 31. BlogNLP
 32. WordHero
 33. Scalenut

Social Media Assistant

 1. Adcreative.ai
 2. Canva Text to Image
 3. Repl AI
 4. MagicThumbnails
 5. Photor AI
 6. Predis
 7. Spatial
 8. Ocoya
 9. Munch
 10. AI Social Bio
 11. Graham AI
 12. CrawlQ.ai
 13. TweetEmote
 14. SocialBu
 15. Editby
 16. Contentada
 17. Audiolabs
 18. Tweet Hunter
 19. FeedHive
 20. Wordhero
 21. InstaSalesAI

Spreadsheets

 1. Sheet AI
 2. SheetGod
 3. Sheet+
 4. Excel Formula Bot
 5. Goodlookup

SQL

 1. AI Data Sidekick
 2. Ai2sql
 3. Channel
 4. AIHelperBot
 5. Seek
 6. Avanty
 7. Continual
 8. CodeSquire

Startup

 1. IdeasAI
 2. Validator AI
 3. Namelix
 4. Tome
 5. Finta
 6. Paperade
 7. Rationale
 8. Durable
 9. Ideabuddy
 10. Broadn
 11. Namewizard.ai
 12. Pitchgrade

Story Teller

 1. Tome
 2. BedtimeStory AI
 3. StoriesForKids
 4. Once Upon A Bot
 5. Neural Canvas
 6. What on Earth?
 7. Story Path
 8. StoryWizard
 9. Scene One
 10. EndlessVN
 11. NovelAI
 12. Artflow ai
 13. Fabled
 14. Subtxt

Summarizer

 1. Noty.ai
 2. Penelope AI
 3. theGist
 4. Iris.ai
 5. ExplainThis
 6. Summate
 7. SummerEyes
 8. Summarize Tech
 9. Wordtune
 10. Summari
 11. Bearly
 12. Otter AI
 13. Genei
 14. Symbl.ai
 15. WordfixerBot
 16. Writely
 17. GPT-Prompter
 18. Upword
 19. TLDR this

Text to Speech

 1. Mubert
 2. Apple Books
 3. Murf AI
 4. Coqui
 5. Ad Auris
 6. Speechify
 7. Blubi.ai
 8. Convai
 9. Article.Audio
 10. Aiva
 11. Ask my Book
 12. Splashmusic
 13. Play.ht
 14. Symbl.ai
 15. Descript
 16. Whisper
 17. Audioread
 18. Resemble
 19. Listnr
 20. Fakeyou
 21. Replicastudios
 22. Wellsaidlabas
 23. Eleven Labs

Transcriber

 1. Peech
 2. Noty.ai
 3. Context
 4. Whisper Memos
 5. Fireflies.ai
 6. AnyPod
 7. AssembleAI
 8. Steno
 9. Supertranslate
 10. Contentfries
 11. Free Subtitle AI
 12. Type Studio

Video Editing

 1. Runwayml
 2. Papercup
 3. Gling
 4. Shuffll
 5. Beatoven.ai
 6. Munch
 7. Vidyo.ai
 8. Dubverse
 9. Colourlab
 10. Unscreen.com
 11. Perfectly Clear Video
 12. Pictory
 13. Topaz Video AI
 14. Contentfries
 15. Type Studio

Video Generator

 1. Fliki
 2. Pollinations
 3. Creative Reality Studio (D-ID)
 4. Peech
 5. Xpression Camera
 6. Astria
 7. LiveReacting AI
 8. Shuffll
 9. Wonder Dynamics
 10. Pyttipanna
 11. Movio
 12. Hourone
 13. Colossyan
 14. WowTo
 15. Opus
 16. InVideo
 17. Steve AI
 18. Synthesia
 19. Audiolabs
 20. Waymark
 21. Designs AI
 22. FILM

3D

 1. Pixela AI
 2. GET3D (Nvidia)
 3. GetFloorPlan
 4. Texture Lab
 5. DeepMotion
 6. Poly
 7. Kinetix
 8. Kaedim
 9. Mirageml
 10. Leonardo.Ai
 11. PrometheanAI
 12. Ponzu
 13. The Simulation
 14. G3DAI {Jedi}
 15. Imagine 3D
 16. Masterpiece Studio
 17. Plask
 18. Luma AI
 19. CSM
 20. Scenario

Art

 1. Midjourney
 2. NightCafe Studio
 3. Fy! Studio
 4. Playground AI
 5. Civitai
 6. Astria
 7. Phraser
 8. Super Prompt
 9. ArtHub
 10. DaVinciFace
 11. Nijijourney
 12. Al Picasso
 13. Lexica
 14. DiffusionBee
 15. Dreamlike.art
 16. AI Art Apps Database
 17. Openart
 18. Clipdrop
 19. Artroom AI
 20. Daft Art
 21. Mage
 22. Diffusion Land
 23. Libraire
 24. Neural.love Art Generator
 25. Aragon-Image Generation
 26. Wombo
 27. PicSo
 28. Artbreeder
 29. Dream Up (Deviant Art)
 30. Vana Portrait
 31. Quasi